Đổi ngôn ngữ

Thiết bị tách nước truyền thống với công nghệ tương lai

Tách Nước Trống Quay Chân Không

Trống lọc quay chân không LARSSON™ được thiết kế cho việc tách nước hỗn hợp tinh bột nhão đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh hiện tại.
Tinh bột được phủ dưới dạng màng mỏng trên trống lọc sau đó được cạo bằng dao xả để tiếp tục chuyển đến máy sấy.
Tính năng chuyển động đa giai đoạn của dao đảm bảo thời xử lý lớp tinh bột phủ và đảm bảo độ khô ổn định của tinh bột.
Trống lọc quay LARSSON™ được trang bị hệ thống rửa vệ sinh hiệu quả.
Các kích cỡ khác nhau của trống lọc quay chân không LARSSON™ đáp ứng lọc hiệu quả cho mọi ứng dụng và công suất.
Các trống lọc quay chân không được cung cấp có kích cỡ từ 6 m2 đến 60 m2 tùy theo công suất.

Vui lòng đọc bảng tính năng sản phẩm dưới với các thông số chi tiết.

We use cookies to give you the best experience of our website. By continuing to use our website, you approve our Cookiepolicy Read more