Đổi ngôn ngữ

Thông tin

Thông tin tham khảo

Chúng tôi đã hiện diện khắp thế giới. Kể từ khi bắt đầu mở rộng ra thị trường quốc tế vào thập niên 1960, chúng tôi đã cung cấp máy móc và thiết bị đến hơn 65 quốc gia trên thế giới. Trong suốt mười lăm năm qua nhu cầu tìm hiểu liên quan đến quy trình hoàn chỉnh của Larsson đã tăng đáng kể. Với tư cách là một tổng thầu, qua thời gian chứng minh, thiết bị máy móc và quy trình công nghệ chuyên biệt chính hãng của chúng tôi đã đáp ứng hầu hết các nhu cầu khác nhau và đem đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

We use cookies to give you the best experience of our website. By continuing to use our website, you approve our Cookiepolicy Read more