Đổi ngôn ngữ

HIệu Quả Làm Sạch Cao Với Chi Phí Thấp

Lọc Phẳng Chân Không

Thiết bị lọc phẳng chân không LARSSON ™ được thiết kế cho hiệu quả lọc rửa cao cho sản phẩm tinh khiết. Chức năng của LARSSON ™ lọc phẳng chân không là tách nước và rửa hỗn hợp tinh bột. Vải lọc được đỡ bởi một bảng có rãnh và truyền động bởi con lăn nằm ở hai đầu của bảng.

Trang sản phẩm

We use cookies to give you the best experience of our website. By continuing to use our website, you approve our Cookiepolicy Read more