Đổi ngôn ngữ

Chuyên Dùng Cho Bơm Hỗn Hợp Tinh Bột Sệt

Máy Bơm

LARSSON phát triển dòng bơm ly tâm được thiết kế để bơm dịch tinh bột trong quá trình sản xuất. Tùy vào mục đích, Larsson có các loại máy bơm khác nhau:

GLF được thiết kế đặc biệt để bơm xơ sệt tách ra từ thiết bị lọc lưới ly tâm. Các vít tiếp liệu GLF đảm bảo tiếp nguyên liệu thông suốt, mạnh mẽ vào máy bơm cho các giai đoạn tiếp theo.

GLSD được thiết kế đặc biệt để bơm hỗn hợp có bọt tạo ra trong quá trình sản xuất tinh bột. GLSD thích hợp nhất để bơm dịch tinh bột ở dạng này.

GLP được thiết kế đặc biệt để bơm dịch huyền phù và xơ sệt, đặc biệt thích hợp cho bơm trực tiếp khoai tây và khoai mì đã nghiền từ máy nghiền.

GLH được thiết kế đặc biệt để bơm dịch tinh bột và các dạng dịch huyền phù khác sinh ra trong quá trình sản xuất tinh bột. GLH được thiết kế nhỏ gọn nên có thể dễ dàng lắp đặt tại những không gian nhỏ hẹp.

We use cookies to give you the best experience of our website. By continuing to use our website, you approve our Cookiepolicy Read more